Trygt, raskt og enkelt.

Kontogaranti er et rimelig, og enklere alternativ for utleiere som ønsker sikkerhetsstillelse for mislighold av husleie, skade på egen bolig. Garantiutbetaling skjer til utleier på samme måte som for depositumkontoer, etter samtykke fra leietaker eller ved rettskraftig dom.

Opprett kontogaranti

Hva er kontogaranti?

Kontogaranti er det enkleste alternativet for deg som ønsker å stille eller få stilt garanti i et leieforhold.

Les mer

Slik fungerer det

En av partene fyller ut skjema for bestilling av kontogaranti via vår nettside. Utleier betaler et engangsbeløp for opprettelse av garantidokument og leietaker innbetaler avtalt garantisum.

 

Les mer

Hvorfor bruke oss

Kontogaranti er den enkleste måten å stille garanti til utleier på. Det er trygt, raskt og veldig enkelt.

Les mer

Slik fungerer Kontogaranti

1.  Register leieforhold

For å opprette en kontogaranti, registrer du først informasjon om begge parter i leieforholdet. Du kan opprette kontogaranti både som kjøper og selger.

2. Betalninginstruks

Bbetalingsinstruks blir sendt på e-post. Det er utleier som mottar faktura for opprettelse garantidokumentet. Her innbetales kun et engangsbeløp på kr. 249,- 

3. Betalning

Så fort leietaker har innbetalt hele garantibeløpet, registreres dette automatisk inn i våre systemer, og garantien sendes ut.

4. Garanti

Garantien som stilles gjelder for hele det innbetalte beløpet. For å avslutte utstedet garanti må både utleier og leietaker samtykke i dette.

Om Kontogaranti

Kontogaranti er et rimelig, og enklere alternativ for utleiere som ønsker sikkerhetsstillelse for mislighold av husleie, skade på egen bolig etc. Vi ønsker å være et tryggere alternativ for begge parter. Både utleier og leietaker må samtykke i utbetaling/fordeling av depositum før vi foretar utbetalinger. Når vi har godkjent innbetalingen, utsteder vi garantibevis med et unikt garantinummer og sender dette til utleier. Garantiutbetaling skjer til utleier på samme måte som for depositumkontoer, etter samtykke fra leietaker eller ved rettskraftig dom.

Opprett kontogaranti